USZKODZONA SZYBA?

Zgłoś problem!

Lub zadzwoń

801 181 181

RODO – WARSZTATY PARTNERSKIE

Informacja RODO[1] dla warsztatów partnerskich

Kto jest administratorem danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-211) przy ulicy Bohaterów Warszawy 11, posiadająca numer NIP 6690407477, będąca częścią grupy AGC Europe. Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki wchodzące w skład grupy kapitałową AGC na świat.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • realizowania umowy o współpracy - na podstawie 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • realizowania działalności informacyjno-marketingowej poprzez informowanie partnerów biznesowych o danych teleadresowych warsztatów zrzeszonych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Przetwarzane dane obejmują dane niezbędne do zrealizowania umowy (m.in. dane teleadresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury, weksla oraz pozostałych dokumentów księgowo-finansowych, dane pracowników).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod-ng@eu.agc.com

Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Państwa dane osobowe podlegają nie profilowaniu.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, marketingową, archiwizacyjną lub prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania, tj.:

 • wykonanie umowy o współpracy (bądź realizowanie roszczeń powstałych w wyniku jej realizacji) – do 10 lat;
 • prowadzenie działalności marketingowo – informacyjnej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź zrealizowania celu.

Jednocześnie informujemy, iż stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować zadania związane z zapobieganiem przestępstwom).

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych,
 • danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

 • Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod-ng@eu.agc.com.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

[1] „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacja RODO[1] dla warsztatów partnerskich

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-211) przy ulicy Bohaterów Warszawy 11, posiadająca numer NIP 6690407477, będąca częścią grupy AGC Europe. Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki wchodzące w skład grupy kapitałową AGC na świat.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • realizowania umowy o współpracy - na podstawie 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • realizowania działalności informacyjno-marketingowej poprzez informowanie partnerów biznesowych o danych teleadresowych warsztatów zrzeszonych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Przetwarzane dane obejmują dane niezbędne do zrealizowania umowy (m.in. dane teleadresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury, weksla oraz pozostałych dokumentów księgowo-finansowych, dane pracowników).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod-ng@eu.agc.com

Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Państwa dane osobowe podlegają nie profilowaniu.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, marketingową, archiwizacyjną lub prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania, tj.:

 • wykonanie umowy o współpracy (bądź realizowanie roszczeń powstałych w wyniku jej realizacji) – do 10 lat
 • prowadzenie działalności marketingowo – informacyjnej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź zrealizowania celu.

Jednocześnie informujemy, iż stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować zadania związane z zapobieganiem przestępstwom).

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych,
 • danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

 • Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod-ng@eu.agc.com.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

[1] „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis nordglass.pl wykorzystuje pliki cookies w celach: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu się), zapamiętania ustawień prezentacji produktów i przeglądania produktów, zapamiętania zawartości koszyka, zapisania informacji o nowych odwiedzinach, częstotliwości przeglądania i nabywania produktów. Administratorem danych jest NordGlass Sp. z o.o z siedzibą w (75-211) Koszalinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem cookies jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. (f) RODO) polegający na bieżącym nadzorze nad sposobem korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego administratora, zainteresowaniem użytkowników określonymi produktami oraz na wyselekcjonowaniu treści oferowanych do zapoznanie się na stronach w nordmaster.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z serwisu nordmaster.pl, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce przez administratora.

Przejdź dalej