About Us

NGTM

2018-06-21 13:04:27

Działając w imieniu Spółki NGTM sp. z o.o. informujemy, że spółka „NORDGLASS” sp. z o.o. oraz spółka NGTM sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek w trybie art. 492 § 1 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego spółka „NORDGLASS” sp. z o.o. przejmie spółkę NGTM sp. z o.o. Zgodnie z przepisami prawa polskiego plan połączenia wraz z załącznikami został opublikowany na stronie internetowej spółek w polskiej wersji językowej, a jego treść znajduje się pod poniższym linkiemThe nordglass.pl website uses cookies for the purposes of: maintaining the User's session (after logging in), saving product presentation settings and browsing products, saving the contents of the basket, saving information about new visits, browsing frequency and purchasing products.

Go to the site